ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Προσφέρονται εκτυπωμένα ή όχι προϊόντα συσκευασίας, ανάλογα με τις ανάγκες προστασίας των προϊόντων σας απο εξωτερικές συνθήκες, σε ρολλά ή σε σακούλες.