ΜΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Εκτύπωση ετικετών σε μη αυτοκόλλητα υλικά, χαρτί ή πλαστικά κατάλληλα για κάθε κυλινδρικό περιέκτη και ετικετέζες με χρήση κόλλας.