ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Προσφέρουμε εκτυπωμένες και ατύπωτες θερμικές ετικέτες σε κάθε μέγεθος και τιράζ καθώς και λύσεις για εφαρμογή στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα υγρασίας, ψύξης και κατάψυξης.