ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Με την εκτύπωση ετικετών σε διαφανή υλικά πολυπροπυλένιο, πολυεστέρα, πολυαιθυλαίνιο, βινίλιο αναδεικνύεται το εσωτερικό των προϊόντων σας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο και την διαφορετική επικοινωνία της ετικέτας.