ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Αυτοκόλλητες Ετικέτες εκτυπομένες σε όλων των ειδών τα εύκαμπτα υλικά για κάθε προϊόν και κάθε περιέκτη.

Εκπύπωση ως και οχτώ χρώματα σε φλεξογραφική και Letter Press μηχανές, σε χαρτί, πολυπροπυλαίνιο, πολυαιθυλαίνιο, πολυεστέρα και PVC

Χρήση ειδικών χρωμάτων για συσκευασίες τροφίμων.

Τεχνογνωσία για την χρήση της κατάλληλης κόλλας για την ανάλογη επιφάνεια επικόλλησης και την αναγκαία θερμοκρασία. Ειδική κόλλα για κατάψυξη και υγρά περιβάλλοντα.